Skip to main content

Burn-out

We gaan op zoek naar de onderliggende factoren die jou het gevoel van uitputting geven. Deze kunnen gelegen zijn in het aangeleerd hebben van "slechte" leefgewoontes, onvoldoende weet hebben van constitutionele factoren en daarmee rekening heb leren houden, tegen de stroom in roeien, niet verbonden zijn met gevoelens die je de weg kunnen wijzen over het wat en hoe.

Het doel is inzicht in je zelf vergroten en versterken van dat wat je er zelf aan kunt doen.

Gebrek aan eigenwaarde

Veelal komt een gebrek aan eigenwaarde tot uiting in onzekerheid, angst voor het leggen en hebben van sociale contacten. Je zelf bij voorbaat al een beetje drukken, terugtrekken. Ook kan het zijn dat je die angst juist overschreeuwt, je groter voordoet dan jij je van binnen voelt.

We kijken samen naar situaties die hier betrekking op hebben. We doen dit rustig, stapsgewijs. We gaan ontdekken waar die angst, onzekerheidsgevoelens mee samenhangen. Je inzicht hierover wordt vergroot. Dan reik ik je handvatten aan om stukje bij beetje te gaan oefenen om je zelf te profileren.

Het doel is om jouw plaats in jouw leven in te nemen. We zijn niet minder en ook niet meer dan ieder ander mens en dat in alle stevigheid in je zelf te gaan voelen en daarnaar te leren leven.

Relatieproblemen

Met iedere partner afzonderlijk ga ik een bewustzijnstraject aan. Ieder krijgt van mij de volle aandacht. De uitwisseling met de andere partner van dat wat tijdens een consult met mij doorgewerkt is, vindt thuis plaats. Het gereedschap ervoor leer ik je aan.

Het kan zomaar dat hetzelfde probleem door beiden afzonderlijk ingebracht wordt. Wat gebeurt er op zo'n moment met jou is dan de leidende vraag. Hiermee gebruik ik methoden waarmee inzicht, gevoel en bewustzijn in je zelf versterkt worden.

Hoe je dit op een constructieve wijze kunt doen leer ik een ieder aan.

Het doel is dat iedere partner afzonderlijk in stevigheid komt te staan en duidelijk krijgt wat hij of zij met de ander verbindt. Hierdoor komt inzicht wat je bij je zelf hebt te veranderen en wat je aanpak zal zijn om je relatie te versterken of in liefde los te laten.

Mijn ervaring is als je de problematiek in je relatie niet in je zelf doorgrond hebt dat je bij een eventuele nieuwe relatie uiteindelijk in dezelfde problematiek belandt.

Paniekaanvallen

Bang de controle over je zelf te verliezen en angst voor de angst zijn kenmerkend bij paniekaanvallen.

Ook hierbij gaan we eerst ori├źnterend aan de slag, kijken wat ermee verband houdt en werken gelijktijdig aan versteviging van vertrouwen in je eigen zijn, je eigen kunnen. Emotional Freedom Technics (EFT) kan een behandelingsmogelijkheid zijn.

Het uiteindelijke doel is dat je jouw angst in de ogen kunt zien en daarmee om weet te gaan. De ervaring leert dat de paniekaanvallen sterk verminderen in kracht en ernst.

Somberte, machteloosheid

Gevoelens van somberte en machteloosheid kunnen met elkaar samenhangen. Machteloosheid gevoelens kunnen zich al in een vroege jeugd hebben ontwikkeld. Ze kunnen zich versterkt hebben door bepaalde gebeurtenissen in je leven, waarbij je het gevoel had dat het je overkwam. Je laat je hoofd hangen.

Een ontrafeling van wat deze gevoelens bedekken en het ontwikkelen van Krijgerschap bieden kansen om je levenskracht ten diepste te ervaren en de negatieve gevoelens achter je te laten.

Gepest zijn

Gepest zijn kan zijn oorsprong hebben in een vroege jeugd waarbij je onvoldoende veiligheid, steun en/of weerbaarheid meegekregen hebt. Dit kan versterkt zijn door "toevallige omstandigheden" te vinden in bijvoorbeeld woongebied, samenstelling klas, uiterlijk.

Mijn aanpak is om samen eerst voldoende veiligheid op te bouwen. Ik reik je handvatten aan om meer veiligheid in je zelf te gaan ervaren. Je krijgt oefenmateriaal om te gebruiken in het hier en nu. Naast het vergroten van je inzicht ben je dan meestal in staat om stukje bij beetje naar je pijn toe te gaan en deze te laten transformeren om uit te komen bij de kracht in jezelf.

Trauma

Sommige gebeurtenissen kunnen zo schokkend zijn dat zij een aanslag doen op ons vermogen tot normale en flexibele aanpassing. Essentieel hierbij is wat iemands beleving daarbij is. Dat kan per persoon verschillen. Als de persoon niet in staat is de ervaring voldoende te verwerken, kan een Emotional Freedom Technics (EFT) behandeling je hierbij verder helpen.

Verwaarloosd zijn

Alle hierboven genoemde klachten kunnen mogelijk hun oorsprong hebben in een of andere vorm van verwaarlozing of mishandeling in de vroege jeugd.

Als de druk te hoog wordt voor ouders en de draagkracht is ontoereikend dan kan het zijn dat je onvoldoende gesteund bent in je jeugd. Het kan zelfs zo ver gaan dat je verwaarloosd en mishandeld bent geweest (fysiek, psychisch of seksueel).

Op dit gebied heb ik expertise opgebouwd, waarbij ik opmerk dat dit niet het geval is bij seksuele mishandeling. In dat geval zal ik je doorverwijzen.

Rouw en andere verlieservaringen

Met rouw en verlieservaringen hebben we heel ons leven te maken in allerlei uitingen. Afhankelijk van de ernst ervan en afhankelijk van je basisontwikkeling in je vroege jeugd, de veerkracht die je ontwikkeld hebt, kun je hier mee omgaan of verloopt het moeizaam voor je of stagneert het zelfs.

In mijn eigen leven heb ik vaak te maken gehad met rouw en verlies ook in ernstige vorm. Je kunt er niet om heen, het vraagt uiteindelijk er doorheen te gaan en daarmee wordt het een deel van wie je bent.

Mede door mijn persoonlijke ervaringen, de kennis en inzichten die ik heb opgedaan, deins ik niet snel terug voor de diepte van verdriet en pijn die ermee gepaard kan gaan. Ik kan hierin tot steun zijn en je helpen je veerkracht te ervaren en open te staan voor dat, wat er wel is.