Skip to main content

Privacybeleid

Gerda Schoots, Psychosociaal therapeut, Coach, Communicatietrainer en Chi Neng Qigong instructeur
Telefoon: 06-24.35.31.38
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.praktijkgezondheidinbalans.nl

Onderscheid in mijn functies:

In mijn werk als psychosociaal therapeut en coach verzamel ik uitgebreide persoonsgegevens van degene die bij mij een behandel- c.q. begeleidingstraject start.

In mijn werk als communicatietrainer en Chi Neng Qigong instructeur verwerk ik beduidend minder persoonsgegevens.

Waarom deze verklaring?

Ik ben in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG wet) verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Ik wil hierover naar u transparant zijn en ik ben dit ook verplicht volgens de AVG wet. Ik informeer u over de soort gegevens die ik verwerk, de doelen die ik daarbij heb, met wie ik gegevens deel en welke rechten u heeft over uw eigen gegevens. Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen, neem dan gerust contact met mij op.

Gegevensverwerking in het kader van mijn werk als psychosociaal therapeut:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut, een cliëntendossier vastleg. Dit is eveneens een wettelijke verplichting opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en het verloop van de begeleiding. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij een huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, 
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een ander. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor de financiële administratie worden een paar gegevens uit uw dossier gebruikt.
 • Om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten kunnen uw emailadres en telefoonnummer gebruikt worden.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de Wet op de geneeskundig behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard, tenzij u mij schriftelijk verzoekt om vernietiging en daar krachtens de wet geen bezwaren tegen zijn.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam en adres
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van het soort behandeling
 • de kosten van het consult.

Gegevensverwerking in het kader van mijn werk als coach

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik als uw coach een cliëntendossier vastleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonlijke situatie en het verloop van de begeleiding.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor de financiële administratie worden een paar gegevens uit uw dossier gebruikt.
 • Om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten kunnen uw e-mailadres en telefoonnummer gebruikt worden.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier bewaar ik vooralsnog 20 jaar, tenzij u mij schriftelijk verzoekt om vernietiging en daar krachtens de wet geen bezwaren tegen zijn.

Privacy op de nota

Op de nota die u ontvangt, staan de gegevens die voor u van belang zijn, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw werkgever of opvoeren bij uw belastingaangifte.

 • uw naam en adres
 • de datum van de begeleiding
 • een korte omschrijving van het soort begeleiding
 • de kosten van de sessie

Gegevensverwerking in het kader van mijn werk als communicatie trainer.
Ik noteer tijdens de bijeenkomsten geen gegevens over uw persoonlijke situatie en bewaar dan ook geen dossier over uw deelname.
Alleen bij uw inschrijving voor een cursus zal ik u vragen om uw naam, adres, telefoonnummer en email adres. Dit in verband met de nota die ik op uw naam en adres zet en om u te bereiken mocht er een wijziging plaats vinden in de cursusdata of om u extra informatie te bieden.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Gegevensverwerking in het kader van mijn werk als Chi Neng Qigong instructeur

Ik noteer tijdens de bijeenkomsten geen gegevens over uw persoonlijke situatie en bewaar dan ook geen dossier over uw deelname.
Alleen bij uw inschrijving voor een beginnerscursus zal ik u vragen om uw naam, adres, telefoonnummer en email adres, om dit vervolgens op de nota te zetten als u deze wenst. Voor mijn financiële administratie houd ik uw aanwezigheid bij. Daarnaast gebruik ik uw naam en telefoonnummer of email adres om u te kunnen bereiken mocht er een wijziging plaats vinden van een cursusdatum of u van extra informatie te voorzien.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Beveiliging van uw gegevens

De gegevens in de cliënten dossiers bewaar ik niet digitaal maar als papierendossiers in een afgesloten kast met alarm in de ruimte waar deze staat.
Gegevens die via mijn website binnenkomen:

 • IP adressen worden niet verzameld.
 • De gegevens komen binnen via mijn email adres en computer. De gegevens worden na een korte periode telkens gewist.
 • De beveiliging van mijn website heb ik uitbesteed aan een deskundige, waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten.

Gebruik van cookies op deze website

Er worden alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy, gebruikt.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookie die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookie door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookie meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen”.

Januari 2022